Shankar Mahadevan performing Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanaya at the Art of Living Youth concert in Mumbai.

Song Lyrics

Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam kurumedeva Sarva karyeshu Sarvadha..

Gananayakaya ganadaivataya Ganadhyakshaya dheemahi
Guna shareeraya guna manditaya Guneshanaya dheemahi
Gunadheetaya gunadheeshaya Guna pravishtaya dheemahi

Ekadantaya vakratundaya Gauri tanayaya dheemahi
Gajeshanaya bhalchandraya Shree ganeshaya dheemahi..[2 times]

Gaanachaturaya gaanapranaya Gaanantaratmane
Gaanotsukhaya gaanamattaya Gaannott sukha mana se
Guru pujitaya guru daivataya Guru kulasthaayine
Guru vikramaya guiyya pravaraya Gurave guna gurave
Gurudaitya kalakchhetre Guru sarma sara radhyaya
Guru putra paritraatre Guru paakhanda khanda khaaya

Geeta saraya geeta tatvaya Geeta gotraya dheemahi
Gooda gulfaya gandha mattaya Gojaya pradhaya dheemahi
Gunadheetaya gunadheeshaya Guna pravishtaya dheemahi

Ekadantaya vakratundaya Gauri tanayaya dheemahi
Gajeshanaya bhalchandraya Shree ganeshaya dheemahi..[2 times]

Gananayakaya ganadaivataya Ganadhyakshaya dheemahi
Guna shareeraya guna manditaya Guneshanaya dheemahi
Gunadheetaya gunadheeshaya Guna pravishtaya dheemahi

Ekadantaya vakratundaya Gauri tanayaya dheemahi
Gajeshanaya bhalchandraya Shree ganeshaya dheemahi..[4 times]

Shree ganeshaya dheemahi..[3 times]Tags: Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanaya with Lyrics | Shankar Mahadevan